Yeraltı suyu için derin su sondaj kuyularının açılması. Her türlü sert ve yumuşak zeminde yeraltı suyunun temini için firmamız Su Sondaj Kuyusunun projelendirilmesi ve kuyunun işletmeye alınması konularında hizmet vermektedir.