Su sondaj kuyularının yüksek basınçlı kompresör ile hava basılarak inkişaf yöntemiyle yıkanması ve tesmizlenmesi taleplerinizde çözüm sunmaktayız.

Kuyu ve çalışma koşullarına bağlı olarak zaman içerisinde akifere inen, kuyu içerisinde dolan ince mil, silt çamur zamanla pompanın tıkanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kuyu verimini etkileyen bu durum su kalitesinde de bozulmalara sebep olmaktadır. Kuyu içerisine ve kuyu tabanına çöken bu malzemeyi kuyu tabanına kadar indirilecek boş boru ile yüksek basınçlı hava aynı anda kuyu temizliğinde kullanılan bir solüsyon verilerek çalkalama yöntemi ile dışarı atılmaktadır.