Bütün canlıların hayat kaynağı olan suya her yerde ve şartta ulaşılabilmesi için çözümler sunmak ve kadim su kültürümüzü temizlik, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayarak geliştirmektir.